Trimite-ne un email
info@example.com
Program
Mon-Fri : 8:00 - 17:00

Stomatologie generală: reabilitări orale complexe (estetică dentară, endodonție, odontologie, protetică, parodontologie, chirugie orală)

Pacientă în vârstă de 25 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 21 și 22 fractură coronară, obturații fizionomice din compozit necorespunzătoare și parodontită apicală cronică secundară unui tratament endodontic incorect, cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică.

Tratament: retratament endodontic corect 21 și 22, cimentarea unor pivoți endodontici din fibră de sticlă, reconstrucția corono-radiculară și coroane de acoperire zirconium-ceramice.

INIȚIAL

FINAL

Pacienta în vârstă de 17 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 12 si 22 incisivi nanici, 21 fractura a marginii incizale. Pacienta s-a prezentat in cabinet solicitand refacerea esteticii.

Tratament: realizarea de obturatii din material compozit in cabinet.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 39 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 11 și 21 în palato-poziție, reabilități prin fațete dentare necorespunzătoare și 21 cu parodontită apicală cronică secundară unui tratament endodontic incorect, cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică secundară nerespectării conturului gingival fiziologic.

Tratament: retratament endodontic corect 21 și coroane de acoperire zirconium-ceramice cu refacerea corectă a conturului marginal gingival.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 47 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 fațetări din material compozit necorespunzătoare, cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică.

Tratament: realizarea de fațetări din material compozit prin tehnică directă în cabinet.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 25 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 15, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 treme și diastema secundară unor dinți nanici. Pacienta s-a prezentat în cabinet solicitând altă soluție terapeutică decât tratamentul ortodontic și protetic.

Tratament: realizarea de fațetări din material compozit prin tehnică directă în cabinet.

INIȚIAL

FINAL

Pacient în vârstă de 50 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 16, 14, 45, 44, 43 leziuni odontale de colet asociate cu hipersensibilitate dentară.

Tratament: realizarea de obturații din material compozit.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 25 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 15 parodontită apicală cronică secundară unui tratament endodontic incorect și obturații fizionomice din compozit necorespunzătoare cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică.

Tratament: 15 retratament endodontic corect, cimentarea unui pivot endodontic din fibră de sticlă, reconstrucția corono-radiculară, albire endodontică și fațetare directă cu material compozit fotopolimerizabil.

INIȚIAL

FINAL

Pacient în vârstă de 28 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 14 parodontită apicală cronică secundară unui tratament endodontic incorect, fractura coronară și obturații fizionomice din compozit necorespunzătoare cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică.

Tratament: retratament endodontic corect 14, cimentarea unor pivoți endodontici din fibră de sticlă, reconstrucția corono-radiculară și fațetare directă cu material compozit fotopolimerizabil.

INIȚIAL

FINAL

Endodonție și chirurgie endodontică

Pacient în vârstă de 70 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 48 pulpită cronica cu camera pulpară deschisă secundară unei carii vestibulare de colet subgingivale. Fiind singurul stâlp distal restant s-a impus recuperarea acestuia.

Tratament: 48 reconstrucție pre-endodontică cu compozit, tratament endodontic sub magnificare la microscop (4 sedințe) urmat de obturație de canal, cimentarea a doi pivoți din fibră de sticlă și finalizat printr-o reconstrucție coronară din material compozit fotopolimerizabil.

INIȚIAL

FINAL

Pacient în vârstă de 26 de ani: iniţial, în timpul şi final

Dgn.: 12 fractură dentară complicată cu o parodontită apicală cronică secundară unui tratament endodontic necorespunzător.

Tratament: 12 re-tratament endodontic, cimentarea unui pivot din fibră de sticlă și reconstrucție cu compozit foto-polimerizabil a bontului coronar, coroană de acoperire integral ceramică.

INIȚIAL

ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI

FINAL

Pacientă în vârstă de 26 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 11 parodontită apicala cronică secundară unui tratament endodontic incorect, obturații din compozit MVP, P și DVP incorecte, cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică; 21 obturațiă compozit MVP necorespunzătoare.

Tratament: retratament endodontic corect 11, cimentarea unui pivot endodontic din fibră de sticlă, albire interna, albire externa, refacerea obturațiilor necorespunzătoare cu material compozit, prelungirea marginii incizale 11 și 21 pentru corectarea liniei surâsului, echilibrare ocluzală.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 26 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 11 și 12 chiste maxilare secundare tratamentului endodontic incorect și mobilitate patologică grad 3, 12 coroană metalo-ceramică necorespunzătoare, 11 obturații din compozit MVP, P și DVP incorecte, cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică.

Tratament: retratament endodontic corect 11 și 12, chirurgie endodontică cu regenerare tisulară ghidată (adiție de os și membrană de colagen resorbabilă), cimentarea unor pivoți endodontici din fibră de sticlă și reconstrucția bonturilor cu material compozit, coroane metalo-ceramice cu prag ceramic și echilibrare ocluzală.

INIȚIAL

FINAL

Pacient în vârstă de 23 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 11 și 21 chiste maxilare secundare tratamentului endodontic incorect și mobilitate patologică grad 2, 11-12 coroane acrilat necorespunzătoare, 23 carie MVP profundă, cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică.

Tratament: retratament endodontic corect 11 și 21, chirurgie endodontică cu regenerare tisulară ghidată (adiție de os și membrană de colagen resorbabilă), cimentarea unor pivoți endodontici din fibră de sticlă și reconstrucția bonturilor cu material compozit, albire dentară, coroane metalo-ceramice cu praguri ceramice și echilibrare ocluzală.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 26 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 15 carie profundă MODP cu deschiderea camerei pulpare și cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică.

Tratament: 15 tratament endodontic 22, cimentarea unui pivot endodontic din fibră de sticlă și reconstrucția bontului din compozit, coroană integral-ceramică și echilibrare ocluzală.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 25 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 21 parodontită apicală cronică secundară unui tratament endodontic incorect, obturații din compozit MVP, V, P și DVP incorecte, cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică; 22 obturație din compozit MVP necorespunzătoare.

Tratament: retratament endodontic corect 21, cimentarea unui pivot endodontic din fibră de sticlă, albire internă, albire externă, refacerea obturațiilor necorespunzătoare cu material compozit, 21 fațetare metodă directă cu compozit și echilibrare ocluzală.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 30 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 22 parodontită apicală cronică secundară unui tratament endodontic incorect, obturații din compozit MVP și DVP incorecte, cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică; 23 obturație compozit MVP necorespunzătoare.

Tratament: retratament endodontic corect 11, albire internă, albire externă, refacerea obturațiilor necorespunzătoare cu material compozit, remodelarea marginii incizale 22 pentru corectarea liniei surâsului, echilibrare ocluzală.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 24 de ani: iniţial şi finală

Dgn.: 11 și 21 parodontită apicală cronică secundară unor tratamente endodontice incorecte, obturații din compozit pe fețele vestibulare necorespunzătoare cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică.

Tratament: retratament endodontic corect 11 și 21, cimentarea unor pivoți endodontici din fibră de sticlă, albire internă, albire externă, 11 și 21 fațetare prin metodă directă cu compozit și remodelarea marginilor incizale pentru corectarea liniei surâsului, echilibrare ocluzală.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 23 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 26 pulpită seroasă totală și obturație VDO necorespunzătoare din compozit.

Tratament: 26 pulpectomie vitală cu obturație de canal (tehnică-instrumentare rotativă a canalelor și termocompactare la cald), albire și refacerea obturației din compozit și albire.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 32 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 35 și 36 coroane metalo-ceramice incorect adaptate marginal cu afectarea funcției estice și de autocurățire, 35-36 parodontită apicală cronică secundară unor tratamente endodontice necorespunzătoare.

Tratament: 35-36 retratament endodontic corect, cimentarea unor pivoți endodontici din fibră de sticlă, reconstituirea bonturilor coronare din material compozit, refacerea coroanelor metalo-ceramice și echilibrare ocluzală.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 33 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 11 obturație vestibulară din compozit necorespunzătoare.

Tratament: refacerea obturației vestibulare din compozit.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 27 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 12 obturație din compozit MVP necorespunzătoare.

Tratament: refacerea obturației din compozit și albire.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 19 de ani: iniţial şi final

Tratament: colarea unui cristal dentar cu material compozit fotopolimerizabil.

INIȚIAL

FINAL

Pacient în vârstă de 28 de ani: iniţial şi in timpul tratamentului

Dgn.: 24 chist maxilar secundar unei parodontite apicale cronice și obturație din material compozit MVOP necorespunzătoare.

Tratament: 24 refacerea obturației din compozit și tratament conservativ cu hidroxid de calciu. Imagine radiologica inițial, la 6 luni și la 1 an (caz în lucru).

INIȚIAL

ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI

Pacientă în vârstă de 14 de ani: iniţial şi după 6 luni

Dgn.: 46 chist maxilar secundar unei parodontite apicale cronice și obturație din material compozit MVOP necorespunzătoare

Tratament: 46 refacerea obturației din compozit și tratament conservativ cu hidroxid de calciu. Imagine radiologica inițial și la 6 luni (caz în lucru).

INIȚIAL

DUPĂ 6 LUNI

Implantologie și chirurgie dentară

Pacient în vârstă de 45 de ani: iniţial, in timpul şi final

Dgn.: 21 fractura dentara radiculară in treimea medie și cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică..

Tratament: 21 extracție atraumatică, inserarea imediat postextracțional a unui implant de stadiul II și regenerare tisulară ghidată (adiție de os și membrană de colagen resorbabilă), modelare parodontală prin coroană provizorie PMMA și abutment custom-izat, abutment zirconium custom-izat și coroană zirconium-ceramica cu prag ceramic și echilibrare ocluzală.

INIȚIAL

ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI

FINAL

INIȚIAL

ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI

FINAL

Pacientă în vârstă de 25 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 14 fractura dentara corono-radiculară cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică.

Tratament: 14 extracție atraumatică, inserarea imediat postextracțional a unui implant de stadiul II și regenerare tisulară ghidată (adiție de os și membrană de colagen resorbabilă), modelare parodontală prin coroană provizorie PMMA și abutment custom-izat, abutment zirconium custom-izat și coroană zirconium-ceramica cu prag ceramic și echilibrare ocluzală.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 24 de ani: iniţial şi final

Dgn.: 25 reconstrucție coronară armată din material compozit necorespunzătoare cu fractura radiculară și cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică.

Tratament: 25 extracție atraumatică, inserarea imediat postextracțional a unui implant de stadiul II și regenerare tisulară ghidată (adiție de os și membrană de colagen resorbabilă), coroană metalo-ceramica cu prag ceramic și echilibrare ocluzală.

INIȚIAL

FINAL

Pacientă în vârstă de 25 de ani: iniţial şi final

Dgn.: agenezie bilaterală de incisivi laterali cu migrarea caninilor în poziția incisivilor laterali și 63 prezent pe arcadă și incomplet resorbit și cu afectarea funcțiilor masticatorie și estetică.

Tratament: 63 extracție atraumatică, inserarea imediat postextracțional a unui implant de stadiul II și regenerare tisulară ghidată (adiție de os și membrană de colagen resorbabilă), coroană metalo-ceramică cu prag ceramic și echilibrare ocluzală.

INIȚIAL

FINAL

Ortodonție

Pacientă în vârstă de 29 de ani: iniţial, în timpul şi final

Dgn.: DDM bimaxilar, gravitate medie, secundar maxilarului îngust cu înghesiure și protruzie, cu rapoarte neutrale la niv 16 și 26 Cl I Angle.

Tratament: aplicarea unui aparat fix tip bracket metalic, igienizarea profesională și albire.

INIȚIAL

ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI

FINAL

Pacientă în vârstă de 25 de ani: iniţial, în timpul şi final

Dgn.: DDM bimaxilar, gravitate mediu spre grav la maxilar și la mandibulă, secundar maxilarului îngust cu înghesiure și retruzie, ectopie de canin sup 23 prin pierderea prematură a 63, angrenaj invers 17-47, falsă distalizare dr ½ cuspid, falsă ocluzie acoperită prin retruzia grupului frontal superior, falsă laterodeviere funcțională a liniei interincisive dr.2 mm, secundare maxilarului îngust.

Tratament: aplicarea unui aparat fix tip bracket metalic, igienizarea profesională și albire.

INIȚIAL

ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI

FINAL

Pacient în vârstă de 18 de ani: iniţial, în timpul şi final

Dgn.: DDM bimaxilar, gravitate mediu spre grav la maxilar și mediu la mandibulă, secundar maxilarului îngust cu înghesiure și retruzie, ectopie de canin sup 13 și 23 prin pierderea prematură a 53 și 63, angrenaj invers 17-47, falsă distalizare dr ½ cuspid, falsă ocluzie acoperită prin retruzia grupului frontal superior, falsă laterodeviere funcțională a liniei interincisive dr.3 mm, secundare maxilarului îngust.

Tratament: aplicarea unui aparat fix tip bracket metalic, igienizarea profesională și albire. Pacientul s-a declarat mulțumit de aspectul estetic, nu a mai dorit continuarea tratamentului și la mandibulă și a solicitat debracketarea înainte de finalizarea tratamentului.

INIȚIAL

ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI

FINAL